Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2010

Οι θεοί μας παραχώρησαν αυτήν την ελευθερία

Μόνο ποίηση

- Ο Σωκράτης έλεγε "εν οίδα ότι ουδεν οίδα".
Ο Tomas Sanchez (1550-1610) έλεγε "δεν ξέρω καν αν ξέρω τίποτα".
Το πρώτο βήμα οδηγεί στο σημείο όπου αμφιβάλουμε για τον εαυτό μας δογματικά και κάθε ανώτερος άνθρωπος κάνει αυτό το βήμα και φτάνει εκεί.
Το δεύτερο οδηγεί στο σημείο όπου αμφιβάλουμε για τον εαυτό μας και για την ίδια μας την αμφιβολία και λίγοι άνθρωποι το έφτασαν.
(Φ. Πεσσόα, απόσπασμα από Το Βιβλίο της Ανησυχίας)


The gods grant us this one
Liberty: to submit ourselves
To their dominion by an act οf will.
It is better that we do this
Since only in its illusion
Does freedom find existence.

The gods, on whom fate eternal
Weighs, do not act otherwise
In their calm and ancient
Self-possessed conviction
That their life's divine and free.
Imitating gods, we, as little
Free as they up on Olympus,
Like those who on the sands
Build castles for the eye's delight --
Let us build our life so that
The gods will know how to thank us
For being their co-equals.

Οι θεοί μας παραχώρησαν αυτήν την
Ελευθερία: να υποτάξουμε τους εαυτούς μας
Στην κυριαρχία τους με μια πράξη θέλησης.
Είναι καλύτερα να το κάνουμε αυτό
Αφού μόνο στην ψευδαίσθησή της
Βρίσκει η ελευθερία ύπαρξη.Οι θεοί, τους οποίους αιώνια η μοίρα
Βαραίνει, δεν πράττουν αλλιώς
Στην ήρεμη και αρχαία
Αυτο-κυριαρχούμενη πεποίθηση
Ότι η ζωή τους είναι θεία και ελεύθερη.Μιμούμενοι τους θεούς, εμείς, τόσο λίγο
Ελεύθεροι όσο αυτοί πάνω στον Όλυμπο,
Σαν αυτούς που πάνω στην άμμο
Παλάτια χτίζουν για την απόλαυση του ματιού
Ας χτίσουμε την ζωή μας έτσι ώστε
Οι θεοί να ξέρουν πως να μας ευχαριστήσουν
που γίναμε συν-ισότιμοι.

Μόνο ποίηση

1 σχόλιο:

Ασκαρδαμυκτί είπε...

Το "ένα ξέρω, ότι τίποτε δεν ξέρω" αποτελεί την ασφαλέστερη αφετηρία για μια επίπονη πορεία αυτογνωσίας.
Ξεκινάμε απ' το "δεν ξέρω" για να καταλήξουμε κάποτε στο "τώρα ξέρω"!
Αλλιώς μένουμε σε κατάσταση πνευματικής ανωριμότητας...

ShareThis