Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Το ξεπούλημα

Το απόγευμα πάλι πλατεία. Μέρα Πανευρωπαικής δράσης.
Ολοι οι λαοί έχουμε τα ίδια προβλήματα
Αν δεν αντισταθούμε τώρα τότε πότε;


Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης 8-5-2010 της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Ελλάδα» ή «ο Δανειολήπτης») που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών:

 «Με την παρούσα ο δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία..»

Παράρτημα γνωμοδότησης νομικών συμβούλων υπ’ αρ. 4 σημ. 11: «Ούτε ο δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας κατάσχεσης –συντηρητικής ή αναγκαστικής- ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ShareThis